2012 Father / Son Championship

                                          2012 Father & Son Championship

                                                             Hosted by: Natanis GC - Arrowhead

                                                                       

Overall Champions                                      

                                                      Gross/Net    Award

            1        Jon Martin                                  71 / 68          $100.00

                      Greg Martin                                                       $100.00

Gross Distribution for Age 14 & Under

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Judson Carver                            83 / 83             $30.00

                      Ralph Backman                                                 $30.00

            2        Gavin Kirn                                  87 / 87             $20.00

                      Todd Kirn                                                             $20.00

Net Distribution for Age 14 & Under

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        George Townsend                     88 / 74             $30.00

                      Travis Townsend                                                $30.00

            2        Cliff Hannon                             93 / 85             $20.00

                      Gavin Hannon                                                    $20.00


Gross Distribution for Age 15-18

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Mike Arsenault Sr                     72 / 67             $40.00

                      Mike Arsenault, Jr.                                             $40.00

            2        Dan Sweet                                  75 / 73             $30.00

                      Seth Sweet                                                           $30.00

Net Distribution for Age 15-18

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Craig Lapierre                            74 / 65             $40.00

                      Spencer LaPierre                                                 $40.00

            2        Grayson Waterman                  80 / 69             $30.00

                      Mike Waterman                                                 $30.00


Gross Distribution for Age 19 & Over

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Heath Morang                           73 / 69             $70.00

                      Jeff Morang                                                         $70.00

            2        Lenny Madore                           76 / 69             $50.00

                      Ryan Madore                                                      $50.00

           T3      Micky Davis                               77 / 73             $30.00

                      Nathan Davis                                                      $30.00

           T3      Bruce Kirn                                  77 / 71             $30.00

                      Todd Kirn                                                             $30.00

    

Net Distribution for Age 19 & Over

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Ralph Backman Jr                    77 / 67             $70.00

                      Ralph Backman Sr                                            $70.00

            2        Rick Simonds                             82 / 69             $50.00

                      Steven Simonds                                                  $50.00

            3        Robert Patton III                      86 / 70             $40.00

                      Robert Patton Jr                                                  $40.00

            4        Chris Deroche                            78 / 71             $20.00

                      Peter Deroche                                                      $20.00

                                                                       

Gross Distribution for Pro Division

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Jack Kelly                                   77 / 77             $40.00

                      Jordan Kelly                                                        $40.00

    

Gross Distribution for Callaway Division

     Rank                                        Gross/Net    Award

            1        Randy Clark                              81 / 70             $40.00

                      Taylor Clark                                                        $40.00

            2        Allen Litchfield Jr.                    109 / 73           $30.00

                      Andrew Litchfield                                               $30.00